PCB制作信息

到今天为止,有13940位客户选择了25元PCB打样,高品质PCB是我们一贯的追求
 • 板子层数
  1
  2
  4
  6
  8
 • 出货形式
  单片出货
  连片(按文件)
 • 单片尺寸
  cm(长)
  cm(宽)
 • 工艺边框
  请选择工艺边框大小:
  3.0mm
  5.0mm
 • 单片数量
  5
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 40
  • 50
  • 75
  • 100
  • 125
  • 150
  • 200
  • 250
  • 300
  • 350
  • 400
  • 450
  • 500
  • 600
  • 700
  • 800
  • 900
  • 1000
  • 1500
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 3500
  • 4000
  • 4500
  • 5000
  • 5500
  • 6000
  • 6500
  • 7000
  • 7500
  • 8000
  • 9000
  • 10000
    请填写最小单板总数
 • 板子厚度
  0.6
  0.8
  1.0
  1.2
  1.6
  2.0
  2.5
 • 铜箔厚度
  1oz
  2oz
 • 外层铜厚
  1oz
  2oz
 • 内层铜厚
  0.5oz
  1oz
 • 最小线宽/线距
  6/6mil ↑
  5/5mil
 • 最小孔径
  0.3mm ↑
  0.25mm ↑
  0.2mm ↑
 • 阻焊颜色
  绿色
  蓝色
  红色
  黄色
  黑色
  雅黑
  白色
 • 字符颜色
  白色
  黑色
 • 阻焊覆盖
  过孔盖油
  过孔开窗
  注:如是gerber文件,一律按文件加工,此选项无效!
 • 焊盘喷镀
  有铅喷锡
  无铅喷锡
  沉金
 • AIO测试
  全部免费
 • 飞针测试
  全部测试
  成品直通率100%测试:全部光学AOI测试+ 全部飞针测试 双重测试,收费  抽  测
  成品直通率95~100%测试:全部光学AOI测试+飞针测试进行抽测,不收费
 • 半孔
 • 阻抗
 • 钢网
  不需要
  需要
 • 钢网规格
  规格1:(宽 x 长)小于:30cm x 40 cm 有效面积(宽 x 长)小于:14cm x 24cm  规格2:(宽 x 长)大于:30cm x 40 cm 有效面积(宽 x 长)大于:14cm x 24cm
 • 发票
  不开发票
  普通发票
  增值税发票
 • 发票信息
   请先登录
  •  公 司 名 称:  
  •  公 司 税 号:  
  •  开 票 地 址:  
  •  公 司 电 话:  
  • 开户行和账号:
*公司名称:
*公司税号:
开票地址:
公司电话:
开户银行:
银行账号:
如需开具增税发票,请填写所有信息
*收货人:
*联系电话:
*所在地区:
*详细地址:

0